انجمن sanattabriz
توضیح و کاربرد سوئیچ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن sanattabriz (http://sanattabriz.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://sanattabriz.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://sanattabriz.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: توضیح و کاربرد سوئیچ (/showthread.php?tid=84)توضیح و کاربرد سوئیچ - Hooshmandsazan96 - 24-05-2018

سوئیچ ها، بخش مهمی از شبکه های مدرن اترنت محلی (LAN) هستند. همانطورکه می دانید، شبکه های محلی کوچک (دفاتر کوچک یا دفاتر خانگی) تنها از یک سوئیچ استفاده می کنند، شبکه های محلی بزرگ چندین سوئیچ مدیریت شده (سوئیچ مدیریت شده روش هایی از قبیل رابط خط فرمان برای اصلاح عملیات سوئیچ فراهم می آورد) دارند.
سوئیچ هایی که در لایه پیوند داده عمل می کنند اجازه می دهند تا دستگاه هایی که به پورت ها متصل هستند بدون هیچ گونه تداخل در ارتباط با ایجاد حوزه های ارتباط جداگانه برای هر یک از پورت ها ارتباط برقرار کنند.
همچنین سوئیچ ها می توانند بر روی لایه های مختلف (مانند پیوند داده ها، شبکه و یا حمل و نقل) به طور همزمان بکار روند.
خانه هوشمندخانه هوشمند الفا- نمایندگی خانه هوشمندهوشمندسازی ساختمانساختمان هوشمندخانه ی هوشمند- -هوشمندسازان-هوشمندسازی-اخذ نمایندگی خانه هوشمند

 آپارتمان هوشمندمجتمع هوشمندهوشمندسازی خانههوشمند سازی ویلاکلید لمسی هوشمندابیاری هوشمندخانه های هوشمند در ایرانخانه های هوشمند در رشت